Visi Misi


Visi

"Menjadi lembaga pendidikan Islam yang berjiwa pesantren, unggul dalam IMTAQ dan IPTEK, bahagia di dunia dan akhirat".

Misi

 1. Mendidik generasi unggul yang bertakwa kepada Allah, beramal shalih, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air
 2. Menanamkan jiwa keihklasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan.
 3. Mempersiapkan generasi muslim yang menguasai tekhnologi, cakap, bertanggungjawab dan berkidmat kepada agama dan masyarakat.
 4. Menyelenggarakan pendidikan Islam yang bermutu dan konsisten terhadap jiwa pesantren.
 5. Menyediakan pendidik yang professional, sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan yang Islami. 

Panca Jiwa

 1. Keihklasan
 2. Kesederhanaan          
 3. Berdikari        
 4. Ukhuwah Islamyah  
 5. Kebebasan

Arah dan Tujuan Pendidikan

 1. Bertakwa kepada Allah
 2. Beramal shalih
 3. Berbudi luhur
 4. Berbadan sehat
 5. Berpengetahuan luas
 6. Berfikiran bebas
 7. Berjiwa wiraswasta
 8. Cinta tanah air